De kosten: startkapitaal om een bedrijf op te richten?

4 minuten leestijd
In een notendop
Goed inschatten hoeveel startkapitaal je nodig hebt, is van kapitaal belang
Een eigen bedrijf opstarten, brengt kosten met zich mee
Maak een duidelijk onderscheid tussen vaste en variabele kosten
Voldoende reserve op je professionele bankrekening is onontbeerlijk
Delen

Je eigen baan creëren als zelfstandige klinkt als een boeiend avontuur. Dat is het ook, maar er zijn wel kosten aan verbonden. Als je inschat hoeveel startkapitaal je nodig hebt, maak je meer kans op succes. Want de rekening kan snel oplopen.

Waarom inschatten hoeveel startkapitaal je voor een eigen bedrijf nodig hebt?

Eén fout moet je zeker vermijden : in je businessplan onderschatten hoeveel geld je nodig hebt. Want dat brengt de toekomst van je bedrijf in gevaar.

Maak bij de start een correcte raming van je behoeften - dat levert je voordelen op:

 • je weet hoeveel kapitaal je nodig hebt om je activiteiten te blijven uitoefenen
 • je krijgt een beter beeld van de winst die je zal boeken
 • je overtuigt makkelijker investeerders en financiers
 • je vermijdt cashflowproblemen
 • je ziet beter op welke fiscale voordelen je eventueel recht hebt

Wat kost een bedrijf starten?

Je bent net gestart en de eerste kosten stapelen zich op. Hou daar goed rekening mee als je bepaalt hoeveel kapitaal je nodig hebt om je project te financieren. Gelukkig gaat het meestal om eenmalige uitgaven:

Tip: zie het niet te groot en beperk je tot het essentiële om je kosten te beperken.

Kosten op lange termijn?

Het spreekt vanzelf dat de financiering van je bedrijf vooral zal dienen om steeds terugkerende kosten te betalen of om te investeren in activa voor je activiteiten op lange termijn.

Denk aan:

 • de huur van een bedrijfsruimte
 • werkingskosten (elektriciteit, gas, water, internet,...)
 • uitgaven voor marketing
 • (verplichte) verzekeringen
 • belastingen
 • computermateriaal
 • voorraden
 • voertuigen
 • loon en de vergoeding van eventuele partners,…

Let op: soms gaat het om vaste kosten, maar sommige kosten verschillen van periode tot periode. En er is ook goed nieuws: je kosten zijn natuurlijk aftrekbaar van je belastingen!

Raming bedrijfskapitaal

Maak dus een raming van het geld dat je nodig hebt om je bedrijf te starten en stel je zeker deze vraag: hoeveel moet er minimaal altijd op mijn bankrekening staan?

Dit bedrag is je cashflowreserve en werkkapitaal. Je geeft het dus niet uit, want het dient om:

 • je kosten te betalen in afwachting dat klanten jou betalen
 • onvoorziene uitgaven te dekken en te vermijden dat je rekening in het rood gaat

Hoe en hoeveel cashflow financieren?

Hou zeker rekening met:

 • De termijn waarop je klanten hun aankopen zullen betalen.
 • Hoe vaak en op welke termijn jij je leveranciers moet betalen.
 • Je voorraad: hoeveel heb je nodig? Zal je voorraadbehoefte stijgen? Zal ze schommelen per seizoen?

Hoe financier je je cashflowbehoeften bij de start?

Om je project te financieren doe je een beroep op investeerders, maar er zijn ook andere oplossingen op korte of middellange termijn:

 • een kaskrediet bij je bank, als de bank je dat toestaat,
 • een krediet op afbetaling,
 • disconto (het voorschot op een factuur dat een bank je toekent in afwachting dat de factuur wordt betaald),
 • factoring (je laat je facturen innen door een bedrijf en betaalt daar een vergoeding voor) .

Tel alle kosten op die je maakt om te starten en daarna je bedrijf te laten draaien. Dit totaal geeft je een nauwkeurig idee van de financiering die je nodig hebt om te starten. En zoals je weet, is nauwkeurigheid je beste wapen om onprettige verrassingen te vermijden en vooral om je eventuele financiers te overtuigen.