Aan welk fiscaal regime (belastingen/btw/…) ben ik onderworpen als zelfstandige?

5 minuten leestijd
In een notendop
De meeste zelfstandigen moeten een btw-aangifte indienen
Bij een jaaromzet van minder dan €25.000 excl. btw is een specifiek btw-regime mogelijk
Je geeft de ontvangen btw aan en trekt er de betaalde btw af
Voor zelfstandigen zijn er allerlei belastingverminderingen mogelijk
De app Accountable of een boekhouder helpen je om je fiscaliteit te optimaliseren
Delen

Ondernemingen betalen belastingen in twee afzonderlijke stelsels: btw en inkomstenbelasting. Dit tweede stelsel heet personenbelasting als je aan de slag bent als natuurlijke persoon en vennootschapsbelasting als je een vennootschap opricht. Dat je als starter hierover veel vragen hebt, is normaal. Wat zijn je fiscale verplichtingen? Welk belastingtarief betaal je? Kan je vrijstellingen krijgen? Hier lees je er alles over.

De btw

Btw-nummer aanvragen

Bedrijven, zowel eenmanszaken als vennootschappen, zijn onderworpen aan de btw. Al bestaan er wel enkele uitzonderingen (zie verder). Je moet dus een btw-nummer aanvragen bij de btw-administratie. Je ondernemingsloket helpt je daar graag bij. Je ontvangt dan een btw-nummer (je ondernemingsnummer voorafgegaan door BE), dat je onder andere op je facturen moet vermelden.

Btw-aangifte

Elke maand of om de 3 maanden moet je de btw aangeven die je van je klanten hebt ontvangen. Dat bedrag stort je vervolgens door aan de fiscus. Dit veronderstelt dat je een factuurboek bijhoudt.

Breekt het angstzweet je uit als je zoiets leest? Geen paniek: met een app als Accountable ben je er in een oogwenk mee klaar. Je hoeft alleen regelmatig je inkomsten en uitgaven in het programma te noteren. De app stelt dan automatisch je aangifte op en als je even klikt, ontvang je ze per e-mail. Een enorme tijdwinst voor jou en voor je eventuele boekhouder.

Btw aftrekken

Aan je periodieke btw-aangifte zit ook een leuk kantje. De btw die je aan je leveranciers hebt betaald, mag je aftrekken. Toch als het over beroepskosten gaat. Je recupereert deze bedragen dus volledig of gedeeltelijk, afhankelijk van je recht om ze af te trekken. Je boekhouding goed bijhouden is dus in je eigen voordeel…

Btw-tarief

Het normale btw-tarief in België bedraagt 21%. Maar voor sommige goederen en diensten gelden gunstigere tarieven, zoals 0%, 6% of 12%.

Vrijstellingen en bijzondere stelsels

Als je omzet op een jaar niet meer bedraagt dan €25.000 exclusief btw, dan kan je btw-vrijstelling (externe website) genieten. Zo’n lage omzet haal je bijvoorbeeld als zelfstandige in bijberoep. Je hoeft dan de meeste btw-verplichtingen niet na te komen. Voor sommige beroepen, zoals bakkers en slagers, bestaat er ook een forfaitair stelsel. Zij hoeven niet alle transacties apart te bewijzen. Ontdek hier de verschillende btw-regelingen (externe website).

Welke belastingen betalen zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken?

Belastinggrondslag en belastingschalen

Het klinkt logisch: ben je zelfstandige en werk je als natuurlijke persoon, dan betaal je op je winst … personenbelasting. De fiscus berekent je belasting op al je inkomsten, na aftrek van beroepskosten en sociale bijdragen. België hanteert progressieve belastingtarieven per inkomensschijf (externe website). De overheid past de bedragen van de schijven elk jaar aan.

Aangifte

Voor je belastingaangifte als zelfstandige ga je online naar de Tax-on-web module. Je vindt deze op myminfin (externe website). In deel 2 van de aangifte zie je allerlei rubrieken om je inkomsten en beroepskosten aan te geven.

Voorafbetalingen als zelfstandige

Als starter moet je vanaf het vierde jaar je belastingen vooraf betalen. Doe je dat niet, dan verlies je als natuurlijke persoon de korting die de fiscus je toekent. Je betaalt dan dus meer belastingen. Je krijgt per kwartaal de kans om voorafbetalingen te storten.

Onze tip: betaal zoveel mogelijk belastingen in het begin van het jaar. Dan krijg je de grootste korting. Staat er niet genoeg geld op je rekening? Klop dan aan bij je bank en leen het bedrag dat je nodig hebt via Bonifisc. De interesten van deze lening zijn fiscaal aftrekbaar en dat is mooi meegenomen.

Tip: als zelfstandige ben je niet verplicht om de eerste 3 jaar voorafbetalingen te doen. Toch is het een goed idee. Je hebt dan immers recht op een bonificatie (een korting op je belastingen). En ook dan geldt: hoe vroeger je betaalt, hoe beter! Waarschijnlijk komt een Bonifisc je opnieuw goed van pas.

Fiscale voordelen

De overheid moedigt sommige investeringen en uitgaven fiscaal aan:

  • pensioensparen of het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
  • beroepsverzekeringen, onder bepaalde voorwaarden: levensverzekering, overlijden, gewaarborgd inkomen,…
  • investeringen in bepaalde nieuwe goederen die je over minstens 3 jaar afschrijft (investeringsaftrek)
  • personeel dat je aanwerft

Sociale bijdragen

De sociale bijdragen die je elk kwartaal aan je sociaal secretariaat betaalt, vormen de bijdrage van zelfstandigen aan de sociale zekerheid. Wil je weten hoe ze berekend worden? Lees dan ons artikel ”Hoe een mutualiteit en sociaal verzekeringsfonds kiezen?”

Welke belastingen betalen zelfstandigen in een vennootschap?

Het normale tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Maar kleine vennootschappen die enkele voorwaarden vervullen, genieten een verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van €100.000. Artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt wat een kleine vennootschap is. Ga voor meer info naar de website van de FOD Economie (externe website).

Voor het overige is er geen verschil: kleine en grote vennootschappen zijn vanaf hun 4e boekjaar verplicht om hun belastingen vooraf te betalen op 4 welbepaalde vervaldatums. Ook zij hebben er dus alle belang bij om zoveel mogelijk zo vroeg mogelijk vooraf te betalen. Bonifisc is ook voor hen vaak een handige oplossing.

Onze tip: het is meestal heel rendabel om fiscaal advies in te winnen bij een (gecertifieerd) accountant en haar of hem je aangifte te laten opstellen. En de erelonen mag je weer volledig fiscaal aftrekken.