Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

BNP Paribas Fortis, tussenpersoon voor AG

Een extra pensioen dankzij VAPZ

Als zelfstandige zal je pensioen later eerder beperkt zijn. Anticipeer hierop door een comfortabeler pensioen op te bouwen én je verlaagt er vandaag je belastingen en sociale bijdragen mee!

  • Gun jezelf meer pensioen
  • Trek de premies volledig af als beroepskost en verlaag zo je belastbare basis. Je betaalt niet enkel minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen.
  • Geniet van de zekerheid van een gewaarborgde rentevoet en eventuele winstdeelname
  • Het bedrag van de premie bepaal je zelf, volgens jouw middelen en mogelijkheden, met respect voor de wettelijke limiet
  • Deze pensioenverzekering valt niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en is dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten

Meer dan pensioen alleen

Je kan je VAPZ-contract uitbreiden met een van deze aanvullende waarborgen:

Goed om te weten

Om dit product aan te vragen, dien je een klant te zijn van Hello bank! of BNP Paribas Fortis.

Nog geen klant? Ontdek onze gratis Pro Zichtrekening ›

Vanop afstand intekenen via een beveiligde verbinding? Dan heb je een Easy Banking Phone Code nodig. Meer info ›

Je VAPZ wordt uitbetaald op het moment dat je met wettelijk pensioen gaat. Bij de uitkering betaal je een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2% op het verworven kapitaal en de winstdeelnames.

Daarnaast wordt het kapitaal belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Dat wil zeggen dat je gedurende 10 of 13 jaar een klein percentage van het kapitaal dient aan te geven in je personenbelasting. Het aan te geven percentage en de duur van de aangifte hangen af van je leeftijd bij de uitkering van je pensioen.

Op de toegekende winstdeelnames is er geen belasting verschuldigd.

Indien je met pensioen gaat op je 60 jaar betaal je een fictieve rente van 3,50% op het volledige bedrag. Op je 61 of 62 jaar bedraagt deze fictieve rente 4,00%. Ga je met pensioen op je 63 of 64 jaar zal dit 4,50% zijn. Vanaf je wettelijke pensioenleeftijd zal er 5,00% fictieve rente afgehouden worden. Blijf je effectief actief tot je wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop je een volledige loopbaan (volgens de geldende pensioenwetgeving) hebt bereikt, dan moet je de fictieve rente op slechts 80% van het opgebouwde pensioenkapitaal betalen.

Het VAPZ is een tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd. Aanvullende pensioenverzekeringen voor zelfstandigen vallen niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en zijn dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten. Alvorens een beslissing te nemen, wordt de belegger uitgenodigd om de Infofiche 2e pijler en de Algemene voorwaarden, waarin de details van VAPZ worden beschreven, te lezen. Indien je een voorstel tot contract met bijbehorende premieberekening wilt ontvangen, bel dan naar het Easy Banking Center van BNP Paribas Fortis op het nummer: 02 433 43 31. Ben je niet tevreden? Neem contact op met de dienst Klachtenbeheer van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel - klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com. Ga je niet akkoord met de voorgestelde oplossing, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - www.ombudsman-insurance.be. Raadpleeg de volledige klachtenprocedure ›

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - BTW BE 0404.494.849 - RPR Brussel - www.aginsurance.be, is een Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel - BTW BE 0403.199.702 - RPR Brussel, is een kredietinstelling naar Belgisch recht, onderworpen aan het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (prudentieel toezicht) van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis NV is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis NV bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.