De regels voor je btw-aangifte

5 minuten leestijd
In een notendop
De btw, of voluit de “belasting op de toegevoegde waarde”, is een indirecte verbruiksbelasting
Een btw-plichtige moet in principe een periodieke btw-aangifte doen
Het btw-saldo is het verschil tussen de verschuldigde en de aftrekbare btw
Stortingen en terugbetalingen gebeuren op maandelijkse of driemaandelijkse basis
Met Accountable is je btw-aangifte in 3 minuten klaar!
Delen

Een btw-plichtige moet een aantal formaliteiten vervullen. Vooral je periodieke btw-aangifte is belangrijk. Onze uitleg maakt alles duidelijk!

Btw-aangifte voor zelfstandigen: zo werkt het

De belastingadministratie heeft informatie over je nodig en verwacht dat je een periodieke btw-aangifte indient, met:

  • het bedrag van je verkoop (uitgaande facturen) en de btw die je aan je klanten hebt aangerekend,
  • het bedrag van je aankoop (ontvangen facturen) en de btw die je hebt betaald en mag aftrekken.

Het interessantste bedrag op je aangifte is het verschil tussen de verschuldigde btw en de aftrekbare btw. Is het saldo negatief? Dan recupereer je btw. Maar als het positief is, moet jij dat bedrag aan de administratie betalen.

Wanneer moet je een periodieke btw-aangifte indienen?

Heb je als natuurlijke persoon het statuut van zelfstandige? Dan hoef je waarschijnlijk maar één keer per kwartaal een btw-aangifte in te dienen. Alleen bedrijven met een omzet van meer dan 2,5 miljoen euro per jaar (exclusief btw) moeten een maandelijkse aangifte indienen. Opgelet, op deze regel zijn enkele uitzonderingen van toepassing (externe website).

De administratie wil je btw-aangifte uiterlijk op deze data ontvangen:

  • bij een kwartaalaangifte op 20 april, 20 juli (uitstel mogelijk tot 10 augustus), 20 oktober en 20 januari voor je activiteiten tijdens het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal,
  • bij een maandelijkse aangifte de 20e van de maand na de maand waarop de aangifte betrekking heeft (voor de maand juni is er uitstel mogelijk tot 10 augustus en voor de maand juli tot 10 september).

Goed om te weten: als de 20e in het weekend valt of een feestdag is, moet je pas de volgende werkdag deze verplichting in orde brengen.

Hoe doe je een btw-aangifte?

Btw-plichtigen dienen hun aangifte elektronisch in. Ze gebruiken daarvoor de online Intervat-toepassing (externe website). Je aangifte komt dan rechtstreeks terecht bij het btw-controlekantoor.

Naast je periodieke btw-aangifte heb je nog een verplichting. Elk jaar moet je vóór 31 maart een lijst van je klanten met een Belgisch btw-nummer indienen, de zogeheten klantenlisting.

Sommige bedrijven moeten bovendien een overzicht van hun intracommunautaire leveringen en diensten indienen. Dat bevat alle transacties met btw-plichtige klanten die in een andere lidstaat van de Europese Unie.gevestigd zijn. Soms is de aangifteplicht maandelijks, soms driemaandelijks en uitzonderlijk zelfs jaarlijks (bijzonder stelsel landbouwbedrijven). Soms is de aangifteplicht onderworpen aan extra voorwaarden (bvb bij intracommunautaire diensten moet de dienst in de andere lidstaat belastbaar zijn).

En de bijzondere btw-aangifte dan? Dat is een ander verhaal. Btw-plichtigen die geen klassieke periodieke btw-aangifte indienen, kunnen op deze manier de btw betalen die ze verschuldigd zijn op intracommunautaire verwervingen en bepaalde ontvangen diensten.

De btw-tarieven in België

Het normale btw-tarief in België is 21%, maar er bestaan ook gunstigere tarieven (externe website): 0%, 6% en 12%. Sommige activiteiten zijn zelfs vrijgesteld van btw! Ook daar moet je natuurlijk rekening mee houden in je btw-aangifte.

Accountable voor je btw-aangifte via Intervat

Je btw-aangifte als zelfstandige verloopt volautomatisch en altijd op tijd als je… de Accountable-app gebruikt. Je hoeft je nergens meer iets van aan te trekken en je wint tijd, want op minder dan drie minuten is je aangifte opgesteld!

De app berekent je btw-aangifte op basis van facturen die je naar klanten hebt verstuurd en aankopen (facturen, reçu’s) die je eerder hebt ingevoerd. Je bent klaar in drie stappen:

  • ga naar de tab Belastingen,
  • druk op de kwartaalaangifte,
  • kies “Btw-aangifte exporteren”.

Je ontvangt de aangifte meteen via e-mail. Aanbieden bij Intervat en klaar!

Hoe werken btw-betalingen?

Is je btw-saldo negatief? Dan heb je recht op terugbetaling! Je moet dat wel uitdrukkelijk vragen aan de administratie. In principe kan dat 4 keer per jaar, tenzij met een speciale machtiging of als je een starter bent (onder bepaalde voorwaarden).

Is het saldo positief? Vergeet dan niet om de verschuldigde btw aan de administratie door te storten. Je hebt daarvoor tijd tot de 20e van de maand na de maand of het kwartaal waarvoor je een aangifte hebt ingediend. Een vakantieperiode levert geen extra dag uitstel op! Doe je dit niet tijdig, dan mag je je aan een boete verwachten. Maar wanneer de 20e in het weekend of op een feestdag valt, dan telt de volgende werkdag.

Een belangrijk detail: vermeld altijd de juiste gestructureerde mededeling. Je zoekt ze makkelijk zelf online (externe website) op aan de hand van je ondernemingsnummer.

Nog een laatste verplichting: uiterlijk op 24 december (of de laatste werkdag die eraan voorafgaat) betaal je een voorschot. Of je een maandelijkse dan wel kwartaalaangifte indient, speelt geen rol.

Twijfel je nog ergens aan? De website van de FOD Financiën (externe website) bevat heel wat praktische btw-informatie.