Welke ondernemingsvorm kiezen om te starten?

5 minuten leestijd
In een notendop
Een zelfstandige kan in België als natuurlijke persoon of in een vennootschap werken
Een eenmanszaak is ideaal om te starten zonder veel te investeren
Je privévermogen is beter beschermd als je voor een vennootschap kiest
Je juridisch statuut bepaalt je fiscaal statuut
Delen

Als starter moet je een belangrijke keuze maken: ga je als natuurlijke persoon aan de slag of richt je een vennootschap op? De rechtsvorm die je kiest, heeft allerlei gevolgen. Vergelijk dus zorgvuldig!

Welke opties heb ik bij het kiezen van mijn juridisch statuut?

Alle zelfstandigen staan in het begin van hun carrière voor de vraag onder welk juridisch statuut ze hun activiteiten gaan uitoefenen.

1. Eenmanszaak (als natuurlijke persoon)

Veel zelfstandigen geven de voorkeur aan deze formule. Ze is namelijk ideaal als je:

  • bij de start liever niet meteen kapitaal investeert,
  • je idee wil uittesten zonder al de rest los te laten,
  • nog niet weet hoe hoog je inkomsten zullen zijn.

Loopt het daarna zoals gehoopt en gaan je inkomsten de hoogte in? Dan is van statuut veranderen nog altijd mogelijk. Lees ook ons artikel “Wanneer zet ik de stap van eenmanszaak naar vennootschap?” als je wil weten of je er goed aan doet om van statuut te veranderen.

2. Vennootschap

Er zijn allerlei goede redenen om voor een vennootschap als rechtsvorm te kiezen:

  • je beschikt over aanzienlijke financiële middelen om te starten,
  • je hebt investeringen gepland,
  • je wil je persoonlijke aansprakelijkheid beperken,
  • je wil met anderen (je vennoten) samenwerken in dezelfde juridische structuur,
  • je wil extern kapitaal aantrekken.

De eenmanszaak in de praktijk

Als zelfstandige voor een eenmanszaak kiezen, betekent dat jij en je bedrijf samenvallen. Je bedrijf heeft dus geen aparte rechtspersoonlijkheid. Dit juridisch statuut biedt voordelen: je hebt bijvoorbeeld geen startkapitaal nodig en jij beslist over alles. Administratie en boekhouding zijn een stuk eenvoudiger. Voor deze ondernemingsvorm heb je geen statuten of oprichtingsakte nodig.

Maar er is ook een keerzijde: jij alleen draagt alle financiële risico’s van je activiteiten. Je privékapitaal en het geld dat in je beroepsactiviteiten zit, vallen samen. Zoiets heet onbeperkte aansprakelijkheid.

Wat betekent in een vennootschap werken?

1 mei 2019 was de einddatum van een grootschalige hervorming van de vennootschapswetgeving. Sindsdien zijn er maar 4 juridische bedrijfsvormen meer. De voorwaarden om ze op te richten zijn ook versoepeld. De meeste zelfstandigen die een vennootschap oprichten, kiezen voor de bv (besloten vennootschap) als rechtsvorm. Deze juridische structuur beperkt immers aanzienlijk je financiële aansprakelijkheid. Bij een faillissement kunnen schuldeisers geen beslag laten leggen op je privébezittingen, tenzij een rechter van oordeel is dat je de laatste drie jaar ernstige beleidsfouten hebt gemaakt. In de meeste gevallen blijft je verlies dus beperkt tot het kapitaal dat je bij de start hebt geïnvesteerd.

Maar een vennootschap oprichten is niet zo eenvoudig als een eenmanszaak starten. Het vraagt meer tijd en is duurder. Je moet statuten opstellen, naar een notaris gaan voor een oprichtingsakte (in de meeste gevallen) en informatie indienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Die laatste geeft je ook een ondernemingsnummer. Pas daarna is inschrijven bij een ondernemingsloket mogelijk.

Ook na de oprichting is een vennootschap een ondernemingsvorm die meer tijd en aandacht vraagt. Je moet allerlei administratieve formaliteiten vervullen, een complexere (dubbele) boekhouding voeren… Maar je privébezit is veel beter beschermd!

Hoe beïnvloedt je ondernemingsvorm je fiscaal statuut?

Twijfel je welke ondernemingsvorm je moet kiezen? Dan kan een beetje rekenen geen kwaad. Over het algemeen betaal je minder belastingen in een vennootschap. Maar weegt dat voordeel op tegen de kosten voor de oprichting van je vennootschap?

Dit zijn de voornaamste verschillen op fiscaal gebied:

  • Bij een eenmanszaak blijf je een natuurlijke persoon en dus betaal je personenbelasting en sociale bijdragen. Het (progressieve) belastingtarief bedraagt 25% tot 50%, afhankelijk van de inkomensschijf (externe website).
  • Een vennootschap betaalt belastingen volgens de winst die ze maakt. Het basistarief bedraagt 25%. Onder bepaalde voorwaarden kunnen kmo’s aanspraak maken op het verlaagde tarief (20%) voor de eerste schijf van 100.000 euro. Meer weten? Ga naar de website van de FOD Economie (externe website).

Hoe belangrijk de keuze van de rechtsvorm ook is, veranderen blijft altijd mogelijk. Gaat het goed met je zaak, dan zet je de stap van zelfstandige als natuurlijke persoon naar een vennootschap. Het omgekeerde kan natuurlijk ook!

Hoe richt je heel eenvoudig je eigen bedrijf op?

Heb je beslist welke ondernemingsvorm voor jou optimaal is? Dan is het tijd voor actie.

Heb je gekozen voor een eenmanszaak?

Bespaar jezelf heel wat tijd en papierwerk en kies voor onze all-in-one oplossing voor de opstart van je activiteiten als zelfstandig natuurlijk persoon. Met één enkele online aanvraag regel je niet alleen je gratis Hello Pro rekening, maar ook je ondernemings- en btw-nummer, én je aansluiting als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds.

Kies je voor een vennootschap?

Contacteer het Easy Starters Team van BNP Paribas Fortis op 02 433 42 86 (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 20 uur). De experts van BNP Paribas Fortis begeleiden je bij de administratieve afhandeling voor het oprichten van je vennootschap en bekijken samen met jou welke oplossingen, producten en diensten het beste passen bij jouw bedrijf.