Hoe schakel je over naar zelfstandige in bijberoep als je al zelfstandige bent?

4 minuten leestijd
In een notendop
Meer dan halftijds in loondienst? Dan word je automatisch zelfstandige in bijberoep
Meld je statuutwijziging aan je sociaal verzekeringsfonds
Een zelfstandige in bijberoep betaalt gewoonlijk lagere bijdragen
Een zelfstandige in bijberoep geniet sociale rechten als loontrekkende
Delen

Ben je zelfstandige in hoofdberoep en krijg je een aanbod om als loontrekkende of ambtenaar te werken? Beide statuten zijn perfect te verzoenen! Als je nieuwe job je meer dan halftijds in beslag neemt, word je automatisch zelfstandige in bijberoep. Hoe dat in z’n werk gaat, lees je hier.

Meld je nieuwe statuut als zelfstandige in bijberoep

In België zelfstandige in bijberoep worden als je al zelfstandige bent, lukt vrijwel zonder administratieve rompslomp. Eigenlijk hoef je alleen maar je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte te brengen. Doe dat wel zo snel mogelijk.

Je statuut wordt automatisch aangepast vanaf je eerste dag als loontrekkende. Toch betaal je maar vanaf de 1e dag van het volgende kwartaal sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep, omdat dit de officiële start van je nieuwe leven is.

Zelfstandige in bijberoep worden: gevolgen voor je sociale bijdragen

Een zelfstandige in bijberoep bouwt sociale rechten op als loontrekkende. Je moet wel aangesloten blijven bij je sociaal verzekeringsfonds en je bijdragen blijven betalen.

Aangezien je inkomsten als zelfstandige nu lager liggen, betaal je ook minder bijdragen.

Hoeveel sociale bijdragen betaal je?

De sociale bijdragen van een zelfstandige in bijberoep worden anders berekend dan bij een zelfstandige in hoofdberoep. Je betaalt nooit meer dan een bepaald plafond en geen minimumbijdrage:

  • de eerste 3 jaar betaal je voorlopige bijdragen (20,5% van een forfaitair nettoloon),
  • daarna definitieve sociale bijdragen die berekend worden op basis van je inkomen.

Vrijstellingsgrens

Misschien ligt je inkomen als zelfstandige in bijberoep lager dan de vrijstellingsgrens? Dan betaal je geen sociale bijdragen. Weet je zeker dat je definitieve inkomen lager ligt dan die grens? Vraag dan een vrijstelling aan, zodat je geen voorlopige bijdragen hoeft te betalen.

Het omgekeerde kan ook: zelf beslissen om hogere voorlopige bijdragen te betalen als je denkt dat ze te laag liggen. Zo vermijd je na 3 jaar een plotse forse verhoging.

Een ander sociaal statuut: nog meer gevolgen

Je komt in een ander sociaal stelsel terecht als je van zelfstandige in hoofdberoep overschakelt op zelfstandige in bijberoep.

Gezondheidszorg

Aangezien je nu als loontrekkende sociale rechten opbouwt, kom je in een ander stelsel terecht. In de praktijk merk je daar niets van. Loontrekkenden, zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep genieten in België dezelfde gezondheidsdekking.

Groeipakket

Ook voor de vroegere kinderbijslag verandert er niets. Zelfstandigen, loontrekkenden en ambtenaren hebben recht op dezelfde bedragen.

Btw

Voor de btw-administratie zijn alle zelfstandigen gelijk. Ook in bijberoep stort je dus de ontvangen btw door. En net zoals een zelfstandige in hoofdberoep kan je aanspraak maken op de btw-vrijstellingsregeling als je omzet niet meer dan 25.000 euro bedraagt.

Kom je in aanmerking? Vraag dan de vrijstellingsregeling aan je belastingkantoor aan met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Denk eraan dat deze medaille ook een keerzijde heeft: de btw die je zelf betaalt, mag je niet meer aftrekken.

Arbeidsongeschiktheid

Op dit punt lopen de verschillende stelsels uiteen. Zelfs in je voordeel! Want hoewel je ook als zelfstandige recht hebt op een vergoeding als je arbeidsongeschikt bent, ben je als loontrekkende toch beter beschermd:

  • Je krijgt reeds een vergoeding voor een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan 8 dagen.
  • Als bediende blijft je loon de eerste maand 100% doorlopen en daarna ontvang je van het ziekenfonds 60% van je brutoloon. Als arbeider heb je de eerste 7 dagen arbeidsongeschiktheid recht op je loon en vervolgens ontvang je een percentage van je loon (externe website).

Pensioen

Vooral op dit punt heb je er baat bij om van zelfstandige in hoofdberoep naar zelfstandige in bijberoep over te stappen. In je nieuwe statuut geniet je immers sociale rechten als loontrekkende of ambtenaar.

Maar let op: je bouwt geen extra rechten meer op in het sociaal statuut van zelfstandigen.

Is één en ander nu duidelijker? Je beslissing hoeft trouwens niet definitief te zijn, je kan altijd op je stappen terugkeren. Het gaat al even vlot om van zelfstandige in bijberoep weer zelfstandige in hoofdberoep te worden.