Welke 4 verzekeringen zijn onmisbaar voor jou als zelfstandige?

5 minuten leestijd
Onmisbaar: aansprakelijkheid, auto, brand en arbeidsongevallen
Let op: voor sommige beroepen gelden bijkomende verplichte verzekeringen
Niet-verplichte verzekeringen: weeg voor en tegen af
Goed verzekerd zijn geeft gemoedsrust
Check de handige tool voor een persoonlijk overzicht
Delen

Welke verzekeringen voor zelfstandigen kies je? Of liever, wat zijn de onmisbare of zelfs verplichte verzekeringen voor zelfstandigen? Een vraag om even over na te denken. Want als je de juiste verzekeringen afsluit, ben je gewapend tegen mogelijk dure risico’s. Je verzekert als het ware je eigen gemoedsrust. In dit artikel geven we je een overzicht van de belangrijkste verzekeringen voor bedrijven en eenmanszaken. Wil je weten welke verzekeringen voor jou interessant kunnen zijn? Check dan zeker de online vragenlijst voor een persoonlijk overzicht.

Afhankelijk van de sector waarin je actief bent, zijn deze 4 verzekeringen voor zelfstandigen ofwel sterk aanbevolen, ofwel gewoon verplicht:

1. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Je maakt een fout, je bent nalatig … maar je had het absoluut zo niet bedoeld. Toch ben je aansprakelijk voor de schade die je toebrengt aan derden. En dus moet je een schadevergoeding betalen. Gelukkig doet je verzekering dat in jouw plaats! Voor die kosten hoef je alvast niet op te draaien.

Ook wanneer je aansprakelijkheid in vraag wordt gesteld, komt deze verzekering tussen om je belangen te verdedigen.

Er zijn 4 soorten BA-waarborgen voor zelfstandigen:

 • Een BA Uitbating dekt de extracontractuele aansprakelijkheid voor schade die goederen of werknemers aan derden veroorzaken in het kader van de verzekerde beroepsactiviteit.

  Bijvoorbeeld: Je bent tuinaannemer. Jij of een van je medewerkers is aan het werk bij een klant en beschadigt bij het uitladen van de bestelwagen een geparkeerde auto. Je bedrijf is verantwoordelijk voor de toegebrachte schade en moet de herstellingskosten betalen. Een BA Uitbating kan je de nodige gemoedsrust bieden.

 • Een BA Na levering heeft haar naam niet gestolen: deze verzekering vergoedt de schade die derden oplopen door je producten of werken, nadat die zijn geleverd of uitgevoerd.

  Bijvoorbeeld: Als dakwerker plaats je een nieuw dak bij een klant. Enkele maanden na oplevering meldt de klant dat er schimmel verschijnt op de muren van de zolder. De oorzaak blijkt een waterlek te zijn in het onlangs geplaatste dak. De klant acht jou verantwoordelijk en eist de herstelling en een schadevergoeding. Een BA Na levering kan de nodige hulp bieden.

 • Een BA Toevertrouwde goederen dekt de schade aan goederen die derden aan jou hebben toevertrouwd om een werk uit te voeren, advies te geven of een dienst te leveren.

  Bijvoorbeeld: Je hebt een succesvol retouche- en naaiatelier. Een klant vraagt je om de voering van een mantel te vernieuwen. Tijdens het uitvoeren van de retouche scheurt de stof van de mantel. Je deed dit uiteraard niet met opzet. Toch verwacht de klant een vergoeding voor de geleden schade. Een BA Toevertrouwde goederen kan een oplossing bieden.

 • Een BA Beroepsaansprakelijkheid beschermt intellectuele beroepen tegen de gevolgen van beroepsfouten. Denk daarbij aan accountants, artsen en andere (para)medische beroepen, , informatici, enz.

  Bijvoorbeeld: Als boekhouder maak je een fout bij het opstellen van de belastingaangifte voor een klant. De klant krijgt een boete en wil dat jij die vergoedt. Met een BA Beroepsaansprakelijkheid kan je jezelf hiervoor indekken.

De situaties die hierboven beschreven staan, zijn voorbeelden. Wil je weten welke verzekeringen interessant kunnen zijn voor jouw persoonlijke situatie? Vul dan de online vragenlijst in.

2. BA Auto

Heb je een voertuig dat je zowel privé als professioneel gebruikt (bijvoorbeeld om naar klanten of leveranciers te rijden)? Dan moet je ervoor zorgen dat je verzekeringscontract “professioneel gebruik” vermeldt.

Heb je een vennootschap? En gebruikt die meerdere voertuigen? Laat je wagenpark dan voor beroepsmatig gebruik verzekeren op basis van het voertuigtype (auto, bestelwagen, vrachtwagen), met je vennootschap als verzekeringsnemer.

3. BA Objectieve brand en ontploffing

Afhankelijk van je business kunnen de regels voor deze soort BA-verzekering verschillen. Heeft het publiek toegang tot je bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een winkel, café, sportzaal, restaurant, hotel, autohandel …), dan kan je aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden bij brand of ontploffing. Ook al heb je zelf niets fout gedaan, toch is er een kans dat je het slachtoffer moet vergoeden als er iets misloopt. Deze objectieve burgerlijke aansprakelijkheid bepaalt immers dat een slachtoffer van brand- of ontploffingsschade in een gebouw dat toegankelijk is voor het publiek, bij de uitbater mag aankloppen voor de vergoeding van lichamelijke en materiële schade.

Het gaat hier om complexe materie. Via deze online vragenlijst kom je te weten of de wettelijke verplichting voor het nemen van deze verzekering van toepassing is op jouw activiteit.

4. Arbeidsongevallenverzekering

Dit is een verplichte verzekering als je personeel in dienst hebt. Heeft een medewerker een arbeidsongeval op de werkplek of onderweg van of naar het werk? Dan heeft hij of zij recht op de vergoedingen bepaald in de arbeidsongevallenwetgeving voor medische kosten, tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid of misschien zelfs overlijden. Heb je geen arbeidsongevallenverzekering afgesloten? Dan komt Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) tussen als waarborgfonds  en riskeer jij niet alleen  een boete en een strafrechtelijke vervolging, maar bovendien zal Fedris haar uitgaven bij jou terugvorderen.

Tip: er bestaat ook een ongevallenverzekering voor zelfstandigen, maar die is niet verplicht en ze dekt alleen jou, geen derden.

Goed om te weten: de FSMA, de Autoriteit voor financiële diensten en markten, publiceert een lijst van de verplichte verzekeringen per beroep (externe website↗). Architecten, gezondheidswerkers, boekhouders, vastgoedmakelaars, transporteurs en vele andere beroepen hebben er alle belang bij om die lijst te raadplegen.

Niet-verplichte verzekeringen

Weeg zelf de voor- en nadelen af van een niet-verplichte verzekering op basis van het risico en de premie. En misschien de belangrijkste vraag: zal je erin slagen om met eigen middelen de schade op te vangen? Dat een verzekering niet verplicht is, neemt niet weg dat ze heel nuttig kan zijn!

Ook de volgende verzekeringen zijn absoluut het overwegen waard voor starters.

 • Een brandverzekering ken je vast als particulier, maar deze verzekering is er ook op maat van zelfstandigen. Zo kan je je werkplek en de inhoud ervan beschermen, ook als je werkplek je thuis is.
 • Een ongevallenverzekering beroeps- en privéleven zorgt ervoor dat zelfstandigen beschermd zijn tegen de gevolgen van een ongeval tijdens hun beroepsactiviteiten of in hun privéleven.
 • Een verzekering gewaarborgd inkomen beschermt een zelfstandige tegen inkomensverlies bij ziekte of invaliditeit. Let op: soms begint de verzekeringsmaatschappij pas uit te betalen nadat je 30 of 60 dagen arbeidsongeschikt bent en soms stopt de vergoeding na een bepaalde tijd. Vraag dus zeker inlichtingen!
 • Een rechtsbijstandsverzekering verdedigt je belangen als slachtoffer en neemt het voor je op in strafrechtelijke zaken. Ze helpt je om je rechten te laten gelden in een geschil met leveranciers, klanten of onderaannemers (met uitzondering van contractuele geschillen). Elke verzekeringsmaatschappij voorziet andere waarborgen en voorwaarden. Zo kan de waarborg rechtsbijstand inbegrepen zijn in andere verzekeringen. Informeer je dus goed.
 • Een verzekering tegen diefstal en alle risico’s (computers, elektrische of elektronische toestellen, machinebreuk, bouwterrein …). Vaak volstaat een clausule in je brandverzekering met aanvullende waarborgen om tegen al deze risico’s gedekt te zijn.
 • Andere klassieke verzekeringen zijn de hospitalisatieverzekering en de levensverzekering (om een aanvullend pensioen op te bouwen).

Wil je weten welke verzekeringen voor jou verplicht, onmisbaar en nuttig zijn? Vul de online vragenlijst in en ontvang meteen jouw persoonlijk overzicht.